Co by měl umět budoucí školák

 • Správně vyslovovat všechny hlásky.
 • Pozorně poslouchat pohádku nebo jiný text a jednoduše vyprávět obsah.
 • Reagovat na cizího dospělého, vyřídit jednoduchý vzkaz.
 • Pracovat samostatně ve skupině dětí tak, jak je zvyklé v mateřské škole nebo v zájmovém kroužku.
 • Komunikovat s vrstevníky, spolupracovat s ostatními dětmi.
 • Vydržet sedět nad zadaným úkolem alespoň čtvrt hodiny a být schopné úkol dokončit.
 • Recitovat básničku a zpívat písničku.
 • Vědět, jak se jmenuje, kde bydlí, kolik mu je let, jak se jmenuje tatínek a maminka.
 • Orientovat se v základních činnostech obvyklých pro určité dny (dny v týdnu – umět vyjmenovat a vědět, kdy chodí na kroužek, kdy je víkend…), určitou dobu (ráno, poledne, večer…), roční období.
 • Správně ukázat směr a polohu (nahoře – dole, vpředu – vzadu, vlevo – vpravo, vysoko – nízko).
 • Hrát jednoduché hry – domino, pexeso, člověče nezlob se, skládat puzzle.
 • Napočítat číselnou řadu do deseti, orientovat se v početních úkonech do šesti (přidej, uber…).
 • Držet správně tužku mezi palcem a ukazováčkem, aby konec tužky mířil k rameni, netlačit , kreslit tak, aby tužka lehce klouzala po papíře.
 • Vystřihovat jednoduché tvary.
 • Třídit věci podle druhu, velikosti, barvy, tvaru, množství.
 • Samostatně se oblékat, zapínat knoflíky, zavázat tkaničky, dodržovat hygienu – mýt si ruce, najíst se příborem.
 • Pozdravit, poprosit poděkovat.